Grupa Zdrowie Centrum Medyczne

Grupa Zdrowie Centrum Medyczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie Czubakach (Raciąż)

Grupa Zdrowie Centrum Medyczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kraszewie Czubakach (Raciąż) to największy w Polsce zakład opieki długoterminowej i rehabilitacji (na około 600 łóżek). W zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dorosłych i dzieci oraz hospicjum znajdują miejsce osóby, które zakończyły już hospitalizację, lecz wciąż potrzebują całodobowej opieki medycznej i rehabilitacji.

ZADANIE:
Do naszych zadań należało przygotowanie i realizacja projektu oświetlenia podstawowego i awaryjnego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Kraszewie Czubakach. Przygotowaliśmy koncepcję oświetlenia gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych, sal chorych, poczekalni, ciągów komunikacyjnych, części socjalnych, hali do koszykówki oraz trybun. Należało uwzględnić specyfikę świadczonych usług, wpływ oświetlenia na rekonwalescencję chorych, komfort i bezpieczeństwo zarówno pracowników medycznych, jak i pacjentów.


Rozwiązanie:
Określiliśmy specyfikę usług świadczonych w każdym gabinecie i na podstawie tych danych dobraliśmy oprawy oświetleniowe spełniające restrykcyjne wymogi właściwe dla danego miejsca pracy. Oprawy charakteryzują się sterylnością i podwyższoną szczelnością.
W salach chorych zastosowaliśmy oprawy, których ciepła barwa pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjentów. Ciepła barwa opraw zastosowana została również w ciągach komunikacyjnych o poczekalniach. Poprzez oświetlenie wyodrębniliśmy strefę recepcji.


WYNIK:
Dostarczyliśmy 700 opraw oświetlenia podstawowego oraz XXXX opraw oświetlenia awaryjnego.

Poprzez odpowiedni dobór opraw oświetleniowych zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, jak i poczucie komfortu pacjentów.
W części komunikacyjnej oświetlenie spełnia funkcję przewodnika po Centrum Medycznym. Poprzez zastosowanie opraw przyciągających uwagę odwiedzających wyeksponowaliśmy recepcję i strefę wejścia. W poczekalniach zadbaliśmy o atmosferę spokoju i relaksu.
W salach chorych, poprzez zastosowanie oświetlenia o ciepłej barwie oświetlenia, otrzymaliśmy przestrzeń sprzyjającą odpoczynkowi i rekonwalescencji.

Wybrany przez nas system oświetlenia awaryjnego w sposób jasny i czytelny wskazuje drogi ewakuacji oraz miejsca, w których znajdują się gaśnice i hydranty.

Image