Image

Wykonawstwo i pomiary

Przygotowane przez nas protokoły z pomiarów oświetlenia zgodnie są z normami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

Pomiarów dokonujemy przy pomocy certyfikowanych przyrządów mierniczych.

Protokoły są honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Państwową Straż Pożarną.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image