Image

Optymalizacja projektu

  • opracowanie projektu według wytycznych klienta w odmiennych wariantach od projektu pierwotnego
  • aktualizujemy projekt pierwotny
  • wykonujemy projekt wstępny oświetlenia podstawowego i awaryjnego (zgodny z normami)
  • sprawujemy nadzór autorsk
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image